Čo vedci vedia a nevedia o elektronických cigaretách

Viac ako 3% amerických dospelých obyvateľov pravidelne používa e-cigarety a 15% tvrdí, že ich vyskúšali. Táto informácia je podľa údajov z roku 2016 z Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). To znamená, že milióny Američanov používajú elektronickú cigaretu pravideľne alebo sporadicky - a existujú dôkazy o tom, že počet sa zvyšuje.

 

Ako sa stávajú e-cigarety čoraz rozšírenejšími, zvyčajne sa používajú ako alternatíva ku klasickým cigaretám alebo ako pomoc na odvykanie od fajčenia. Dostávajú sa stále do väčšej pozornosť lekárov a regulačných skupín. Obzvlášť používanie e-cigariet medzi mládežou upriamilo pozornosť zákonodarcov a odborníkov na verejné zdravie, nakoľko sa rozšírilo v školách v celej krajine. Medzitým sa naďalej hromadia výsledky výskumu vplyvu elektronických cigariet na zdravie a niektoré najnovšie štúdie hovoria o zvyku, čo ale ešte nie je známe. 


Chemikálie v e-cigaretách pravdepodobne predstavujú zdravotné riziká

 

Zatiaľ čo výpary z e-cigariet spravidla obsahujú menej škodlivých chemikálií ako dym z klasických cigariet, podľa ‘’CDC“ to stále môže predstavovať určité riziká. Vzorce sa líšia, ale mnohé e-cigarety vystavujú používateľov časticiam a materiálom, ktoré sa podľa “CDC“ môžu dostať do pľúc, potenciálne chemické látky spôsobujúce rakovinu, ťažké kovy a iné toxíny. Nová štúdia uverejnená vo vedeckých správach tiež zistila, že výpary z elektronickej cigarety môžu obsahovať viac formaldehydu, než sa doteraz odhadovalo. Formaldehyd môže byť karcinogénny pri vysokých úrovniach vystavenia, podľa Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA).

 

Náplne do elektronických cigariet prichádzajú v širokej škále príchutí, od jahody až po sladké a krémové,ide o to aby sa chemikálie používané na ich výrobu dostali pod kontrolu. Štúdia 2016 spájala diacetyl, chemickú látku často používanú v náplniach a príchutiach do e-cigariet, ktorá spôsobuje respiračné stavy, ktoré boli premenované na “popcorn pľúca“.

 

 

Elektronické cigarety môžu prispieť k prechodu mladistvých na klasické cigarety

 

Elektronické cigarety nemôžu byť podľa zákona predané neplnoletým osobám, ale tento zákaz nezastavil používanie dospievajúcich v priebehu rokov. V štúdii z roku 2015 sa zistilo, že tínedžeri, ktorí používajú e-cigarety, môžu mať väčšiu náchylnosť k závislosti od nikotínu.

Vzhľadom na toto riziko Food and Drug Administration (FDA) urobilo obmedzenie používania e-cigariet pre dospievajúcich ako prioritu a požiadalo od výrobcov elektronických cigariet o informácie ako súčasť tejto kampane. "Neexistuje žiadny prijateľný počet detí, ktoré používajú tabakové výrobky," uviedol v aprílovom vyhlásení komisár FDA Scott Gottlieb. "Tieto výrobky by nikdy nemali byť uvádzané na trh, predávané alebo používané deťmi - a musíme vynaložiť všetko úsilie, aby sme zabránili tomu, aby sa deti stali závislými od nikotínu."

 

 

Nie je jasné či vám e-cigarety dopomôžu k odnaučeniu sa od fajčenia klasických cigariet

 

Veľa ľudí sa obráti na elektronické cigarety v rámci odnaučenia sa od fajčenia pretože zvyčajne dodávajú do tela nikotín a napodobňujú rituál fajčenia. Je však potrebný ďalší výskum, aby sa zistilo, či je to vlastne efektívna stratégia.

Niektoré štúdie, vrátane publikácie zverejnenej v The BMJ v roku 2017, zistili, že e-cigarety môžu zlepšiť šance fajčiara sa úplne odnaučiť, ale iné štúdie našli opak. Napríklad štúdia zverejnená v marci v Annals of Internal Medicine zistila, že u fajčiarov, ktorí sa pokúšali prestať fajčiť pomocou e-cigariet, v skutočnosti viac používali klasické cigarety po šiestich mesiacoch v porovnaní s neužívateľmi.

Rôzne stratégie na odvykanie od fajčenia môžu fungovať pre rôznych ľudí inak, ale v súčasnosti sú údaje o účinnosti e-cigariet ako nástroja na zastavenie fajčenia fakticky neoverené.

TIME Health

By JAMIE DUCHARME 

May 30, 2018

http://time.com/5290019/e-cigarettes-research/