FDA deklaruje rapídny nárast používania e-cigariet u mladistvých

V posledných dňoch došlo v USA k mimoriadnemu vývoju situácie, pokiaľ ide o elektronické cigarety

a príchute. FDA vyhlásila rapídne zvýšenie rastu používania e-cigariet u dospievajúcich. Preto komisár FDA oznámil, že vyžaduje "urobiť dramatické kroky, ktoré sa majú pokúsiť obmedziť túto situáciu". To, čo sa snažia urobiť práve teraz, je "odstránenie charakteristických chutí z produktov elektronických cigariet". Podľa informácií z denníka Chicago Tribune, FDA má nepublikované údaje, ktoré ukazujú až 75%-ný nárast používania e-cigariet medzi stredoškolákmi v porovnaní s rokom 2017.

Ide o situáciu s viacerými vážnymi potenciálnymi dôsledkami. Povinnosťou úradníkov verejného zdravotníctva je hlavne zvážiť výhody a nepriaznivé účinky tejto situácie a skontrolovať, kde sa nachádza rovnováha. Ak nepriaznivé účinky prevažujú nad prínosmi, je samozrejme potrebné okamžité opatrenie. Ak je však pravdou opak, nemôžu sa jednoducho ignorovať výhody a podniknúť kroky len na základe nepriaznivých účinkov. To by bolo poškodenie verejného zdravia.

Hlavným účelom tejto akcie je vyhnúť sa závislosti na nikotíne u dospievajúcich prostredníctvom e-cigariet, pričom niektorí z nich prechádzajú k fajčeniu, na základe niektorých štúdií, ktoré ukazujú, že používanie e-cigariet v počiatočnom štádiu je spojené s fajčením v budúcnosti. Súčasne FDA uznala, že táto akcia môže ublížiť niektorým dospelým fajčiarom, ktorí môžu potrebovať príchuť, aby prestali fajčiť. Kde je rovnováha medzi škodou spôsobenou závislosťou na nikotíne a výhodou ukončenia fajčenia? Ako odpoveď treba spomenúť závery systematickej revíznej správy o vzťahu medzi užívaním snusu a rakovinou. Je zrejmé, že užívatelia snusu dostávajú podobné alebo vyššie množstvo nikotínu denne v porovnaní s fajčiarmi. Autori uviedli, že v USA v roku 2005 u mužov vo veku 35 rokov a starších bolo viac ako 100 000 úmrtí zo siedmich typov rakoviny, ktoré sa pripisovali fajčeniu. Ak žiadny z nich nefajčil, ale celá populácia používala snus, bolo by viac ako 2 000 úmrtí, namiesto 100 000 úmrtí. Aby bolo jasnejšie, ak by celá populácia bola závislá od nikotínu prostredníctvom snusu, bolo by mu pripisovaných 2 000 úmrtí na rakovinu namiesto 100 000 úmrtí pripisovaných fajčeniu. Pri kardiovaskulárnych ochoreniach niekoľko štúdií o snuse nepreukázalo žiadne zvýšené riziko. Netreba naznačovať, že neexistuje žiadne riziko, ale riziko, ak nejaké, je minimálne. V dvoch štúdiách autori jasne uviedli, že "Nikotín pravdepodobne nie je významným prispievateľom k ischemickej chorobe srdca u fajčiarov" a "... nikotín pravdepodobne významne neprispieva k patofyziológii mŕtvice". Tento dôkaz nikdy nebol vyvrátený, ale je jednoducho ignorovaný a skrytý pred verejnosťou. Je však dôležité premýšľať, či by sa verejné zdravie malo obávať závislosti, ktorá je spojená s veľmi nízkym zdravotným rizikom alebo závislosťou od závažného zaťaženia chorobou a smrťou.

Je dôležité vidieť podrobné údaje o rapídnom náraste používania e-cigariet u mladistvých, ktoré deklaruje FDA. Publikované údaje by mali obsahovať frekvenciu užívania a štatút fajčenia používateľov elektronických cigariet, a samozrejme prevalenciu užívania tabakových cigariet.

Dr. Farsalinos pripomína, že by sme nemali zabúdať, že v priebehu všetkých týchto rokov, kedy sa používanie e-cigariet (hlavne experimentovanie) zvyšovalo medzi mládežou, prevalencia fajčenia výrazne klesla.

Na záver treba spomenúť, že riziko závislosti od nikotínu a riziká spojené s používaním elektronických cigariet nie je možné porovnávať s rizikom fajčenia. Samozrejme, mladiství sú citlivou skupinou obyvateľstva, o ktorú by sme mali dbať všetci. Ale verejné zdravie nie je vedou emócií. Je to veda merania a výpočtov. Prínosy a nepriaznivé účinky by mali byť veľmi starostlivo hodnotené a príslušné rozhodnutia by sa mali robiť na základe dôkazov, nie emócií. Existuje riziko, že sa obetujú životy fajčiarov, aby sa zabránilo závislosti na enormne nižších zdravotných rizikách, zatiaľ čo ešte stále nepoznáme skutočný rozsah tohto problému, ak existuje. Vzhľadom na to, že je táto situácia vážna, mali by sa podrobne uverejniť všetky potrebné údaje (vrátane prevalencie fajčenia). Dr. Farsalinos dúfa, že vyhlásenie o rapídnom náraste používania e-cigariet nie je založené na používaní e-cigariet, ani na nedávnych pokusoch, a dúfa, že existuje dobrý dôvod pre túto vojnu, keď sa pozrieme na prevalenciu fajčenia u mladistvých.

 PS: Je zaujímavé vidieť prvé reakcie na oznámenia FDA. Ceny akcií tabakových spoločností vzrástli rýchlo, s najvyššími výnosmi za jeden deň za posledné desaťročie. Odhaduje sa, že ich hodnota zásob sa zvýšila o 20 miliárd USD. Všetci vieme, čo to znamená ...

Zdroj:

E-CIGARETTE RESEARCH

http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/2018-2/267-fda2