Nedávna štúdia uverejnená v hlavných médiách bola spochybnená svetoznámym odborníkom na kontrolu tabaku, Dr. Konstantinosom Farsalinosom

Štúdia, o ktorej sa diskutovalo v mnohých populárnych spravodajských zdrojoch začiatkom roka 2018, tvrdí, že objavila vážne nebezpečenstvá v elektronických cigaretách. Táto štúdia, publikovaná v časopise ‘’Environmental Health Perspectives Journal‘‘ tvrdila, že objavila mimoriadne vysokú a toxickú úroveň materiálov, ako je olovo a arzén v náplniach a vytvorenej pare z elektronických cigariet. Štúdia tvrdila, že tieto úrovne boli nájdené v reálnych podmienkach u 56 užívateľov a v ich zariadeniach. Dospeli k záveru, že toxické kovy pochádzali zo žhaviacich špirálok zariadení a že užívatelia, ktorí si menili svoje špirálky častejšie, boli vystavení väčšiemu množstvu škodlivých materiálov.

 

Výskumný tím dospel k záveru, že žhaviace špirálky z e-cigariet boli zodpovedné za aktívne vytečenie toxických prvkov do náplní a pary, ktorú vytvárali. Boli to hrozné tvrdenia, uvedené v mainstreamových médiách s ich obvyklým dramatickým pátosom, ale mnoho nezávislých uznávaných akademikov zistilo, že štúdia je zle navrhnutá a úplne nespoľahlivá.

 

Pochybnosti

 

Svetoznámy odborník na kontrolu tabaku Dr. Konstantinos Farsalinos bol jedným z prvých, kto hovoril o výsledkoch tejto štúdie. Doktor Farsalinos je pravdepodobne najznámejší v tom, že replikuje štúdie s takýmito extrémnymi výsledkami, aby autori pocítili zodpovednosť. Pred takmer rokom publikoval dve takéto štúdie. Jeho replikácia tejto štúdie Johna Hopkinsa ešte nie je úplná, ale na svojej stránke na Facebooku uviedol niektoré spornejšie nálezy v rámci tejto štúdie.

 

Pochopenie kritérií "normálneho" je prvým krokom pri nastavovaní celého kontextu nástroja štúdie. V opačnom prípade môže byť terminológia, ako napríklad dihydrogén-monoxid, alarmujúca, no v skutočnosti je to len ďalší názov pre vodu. Kontext je kľúčový, ako vysvetľuje Dr. Farsalinos: "Významné množstvo kovov, ktoré autori uviedli, že sa zistili v ug / kg (mikrogram / kilogram). V skutočnosti sú také nízke, že v niektorých prípadoch (chróm a olovo) potrebujete viac ako 100 ml denne, aby ste prekročili limity FDA pre denný príjem z inhalačných liekov. "To znamená, že terminológia a merania, ktoré boli výsledkom prieskumu, boli vo svojej podstate skreslené. Jednoduchá prezentácia tohto správneho kontextu prináša tieto strašidelné výsledky a vynáša ich na denné svetlo.

 

Doktor Farsalinos, hoci je jedným z prvých a najznámejších medzi členmi komunity užívateľov e-cigariet, nie je jedinou vedeckou autoritou, ktorá túto štúdiu spochybňuje. Dr David Dawit, vedúci vedecký pracovník spoločnosti Eosscientific, nazval štúdiu "plnou metodologických chýb". Eoscientific je výrobcom náplní do elektronických cigariet, takže môže existovať nejaká vnútorná predpojatosť, ale Dr. Dawit má určite lepšie znalosti o náplniach ako mnoho iných vedcov v tejto komunite.

 

Dr. Dawit spochybňuje, prečo boli v štúdii vynechané časti kritických informácií, a ak sa to urobilo úmyselne, navrhuje, aby sa verejnosť k tomu ďalej vyjadrila. Informácie o testovaných zariadeniach by robili štúdiu životaschopnejšou na replikáciu. Ale vynechaním týchto kľúčových častí nemôže byť štúdia riadne preskúmaná.

 

Pohnútka

 

Opäť boli hlavné médiá, ktoré profitujú z dramatickej titulky, podvedené zle navrhnutou štúdiou. Práve toto cielené pokrytecké šírenie škodlivých informácií o elektronických cigaretách prináša obrovské množstvo nedorozumení v tejto oblasti. Prieskumy ukazujú, že viac ako 25% obyvateľov je presvedčených o tom, že vaping je taký, aký je, ale určite nie je nebezpečnejší ako samotné fajčenie klasických cigariet. Čo je horšie, že len polovica tohto počtu chápe skutočnú hodnotu harm reduction, hodnotu e-cigariet pri odvykaní od samotného fajčenia.

 

Už sú to tri roky, čo Úrad verejného zdravia v Anglicku uverejnil svoju správu o vapingu. Ich zistenia hovoria, že elektronické cigarety sú o 95% bezpečnejšie ako fajčenie, poukazujú na to, že sú rozhodujúcim faktorom v boji proti ukončeniu užívania tabaku a klasických cigariet. Je to takmer rok, kedy časopis Journal of Aerosol Science publikoval štúdiu, v ktorej sa dospelo k záveru, že nadmerné riziko rakoviny je v porovnaní s fajčiarom 57 000 krát nižšie. Tiež boli publikované štúdie, rovnako ako štúdia z Univerzity v Louisville, ktoré zistili, že v porovnaní s pomôckami na odvykanie od fajčenia, náplasťami a dokonca aj liekmi na predpis, metóda e-cigariet je najúčinnejšia pri odvykaní od fajčenia.

 

Dôsledky

 

Je naozaj sklamaním, že táto posledná štúdia, ktorá mala spôsobiť senzáciu, znova zatienila všetky tieto skvelé diela, ktoré boli zrealizované pomocou vedeckých metód. Ešte horšie je poznanie, že štúdie, ako je tá od Johna Hopkinsa, sú tie, ktoré budú médiá naďalej šíriť, prekrúcajúc realitu.

 

Ak chceme skončiť s fajčením, ak chceme zachrániť a zlepšiť životy ľudí, musíme sa skutočne spojiť, aby sme podporili úsilie o hodnotu, ktorú ponúka. Toto nie je boj titulkov, ide o boj proti hlavným príčinám smrteľných chorôb, ktorým možno vo svete zabrániť. Musíme naďalej pracovať na tom, aby sme podporovali vaping, takže takéto štúdie permanentne podkopávajú takéto úsilie o boj proti smrteľným chorobám.

Zdroj:

E-CIGARETTE NEWS

3.september 2018

Katie Bercham 

Dr. Farsalinos Once Again Destroys Anti-Vaping Research Aiming To Mislead  

http://www.cocktailnerd.com/dr-farsalinos-once-again-destroys-anti-vaping-research-aiming-to-mislead/