Nová správa obsahuje jednu z najkomplexnejších štúdií o účinkoch elektronických cigariet na zdravie.

Nová správa Národnej Akadémie Vied poverená Kongresom Spojených Štátov skúma podrobne dôkazy účinku elektronických cigariet na zdravie. Výbor ktorý túto štúdiu vypracoval, skúmal viac ako 800 predchádzajúcich odborných štúdií a dospel k desiatkam uzáverov o rôznych zdravotných účinkoch.

Zistené dôkazy uvádzajú, že zatiaľ čo e-cigarety nie sú bez zdravotných rizík, pravdepodobne budú oveľa menej škodlivejšie ako klasické tabakové výrobky. Ich dlhodobé účinky zatiaľ ale nie sú jasné.

Elektronické cigarety patria medzi skupinu výrobkov ktorého súčasťou je žhaviace teleso, ktoré pri určitej teplote premieňa tekutinu na aerosol, ktorá sa vdychuje cez náustok. Zahŕňajú celý rad zariadení, batérií, módov, tankových zariadení a pod.

„Elektronické cigarety nemôžu byť jednoducho zaradené ako prospešné alebo škodlivé“,

Takto sa vyjadril David Eaton, predseda výboru. Správa ponúka závery o používaní elektronických cigariet a o rôznych vplyvoch na zdravie vrátane nasledujúcich informácií a berie na vedomie silu dôkazov pre každý záver.

 

Príjem nikotínu z e-cigariet

Príjem nikotínu je veľmi variabilný a závisí od samotného zariadeni, ako toto zariadenie funguje a od náplne, ktorá je použitá. Príjem nikotínu z e-cigariet môže byť porovnateľný

s klasickými tabakovými výrobkami.

 

Vystavenie sa toxickým látkam

Existujú dôkazy že e-cigarety okrem nikotínu obsahujú množstvo potencionálne toxických látok, ale existujú aj značné dôkazy že okrem nikotínu je vystavenie sa potencionálnym toxickým látkam z e-cigariet výrazne nižšie v porovnaní z bežnými tabakovými výrobkami.

 

Závislosť a zneužitie zodpovednosti

Existujú podstatné dôkazy že používanie e-cigariet má za následok príznaky závislosti od

e-cigariet. Existuje mierny dôkaz že riziko a závažnosť závislosti je oveľa nižšia ako ako u klasických tabakových výrobkov. Existuje mierny dôkaz, že variabilita charakteristík produktov s obsahom e-cigariet (koncentrácia nikotínu, príchuť, typ zariadenia a značka) je dôležitým determinantom rizika a závažnosti závislosti na e-cigaretách.

 

Zníženie poškodenia zdravia

Existujú presvedčivé dôkazy že úplne nahradenie klasických tabakových výrobkov e-cigaretami znižuje vystavenie užívateľov mnohým toxickým látkam a karcinogénom prítomných v tabakových výrobkoch. Existuje podstatný dôkaz že úplny prechod z klasických cigariet na e-cigarety vedie k zníženiu nepriaznivých výsledkov v oblasti zdravia.

 

Rakovina

Neexistujú žiadne dostupné dôkazy či je používanie e-cigariet spojené s medziproduktmi karcinogénov u ľudí.

 

Dýchacie ťažkosti

Neexistujú žiadne dostupné dôkazy o tom že e-cigarety spôsobujú ochorenie dýchacích ciest u ľudí. Existuje mierny dôkaz zvýšeného kašľa a svrbenia u dospievajúcich ktorí používajú e-cigarety.

 

Zranenia a otravy

Existujú presvedčivé dôkazy že e-cigarety s nekvalitnými, necertifikovanými alebo po domácky upravenými batériami môžu explodovať.

Existujú presvedčivé dôkazy že úmyselné alebo náhodné vystavenie náplní pri pití, kontakte s očami alebo pri kontakte s pokožkou môže mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie.

Existujú presvedčivé dôkazy že úmyselné alebo náhodné pitie alebo vstrekovanie náplní môže byť smrtelné.

 

Reprodukčné a vývojové efekty

Neexistujú žiadne dostupné dôkazy o tom, či e-cigarety ovplyvňujú výsledky tehotenstva alebo nie, ani neexistuje dostatok dôkazov že požitie e-cigariet ovplyvňuje vývoj plodu.

Maximalizácia potenciálnych prínosov pre zdravie súvisiacich s elektronickými cigaretami, tvrdí správa, bude vyžadovať presnejšie určenie toho, či a za akých podmienok e-cigarety pomáhajú ľuďom prestať fajčiť.

 

Zdroj príbehu: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180123121043.htm

 

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. "New report one of the most comprehensive studies on health effects of e-cigarettes: Finds that using e-cigarettes may lead youth to start smoking, adults to stop smoking." ScienceDaily. ScienceDaily, 23 January 2018. <www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180123121043.htm>.