O elektronických cigaretách (e-cigaretách)

E-cigarety majú potenciál byť prínosom pre dospelých fajčiarov, ak sa používajú ako úplná náhrada za bežné cigarety a iné tabakové výrobky. E-cigarety nie sú bezpečné pre mládež, tehotné ženy alebo dospelých, ktorí v súčasnosti nepoužívajú tabakové výrobky. Zatiaľ čo e-cigarety majú potenciál pomôcť niektorým ľuďom, vedci majú ešte veľa pred sebou, aby zistili, či sú e-cigarety účinné na odvykanie od fajčenia. Ďalší výskum môže pomôcť pochopiť dlhodobé účinky na zdravie.

 

Čo sú e-cigarety

 

E-cigarety prichádzajú v mnohých tvaroch a veľkostiach. Väčšina z nich má batériu, článok na zahrievanie a miesto na uchovávanie kvapaliny.

E-cigarety vytvárajú aerosól zahrievaním tekutiny, ktorá môže, ale nemusí obsahovať nikotín – návykovú zložku v klasických cigaretách a iných tabakových výrobkoch - arómy a iné chemické látky, ktoré pomáhajú vytvoriť aerosól. Používatelia vdychujú tento aerosól do pľúc. E-cigarety sú známe rôznymi názvami. Niekedy sa označujú ako "elektronické cigarety", "elektronické fajky", "módy", "vaping perá", "vapy".

Niektoré e-cigarety sú vyrobené tak, aby vyzerali ako bežné cigarety, cigary alebo rúrky. Niektoré sa podobajú na perá alebo USB kľúčenky.Väčšie zariadenia, ako sú systémy tankov alebo "módy", sa nepodobajú ostatným tabakovým výrobkom. Používanie e-cigarety sa niekedy označuje ako "vaping".

 

 

Čo sa nachádza v pare e-cigariet

 

Výpary z e-cigariet, ktoré užívatelia dýchajú zo zariadenia a vydychujú, môžu obsahovať škodlivé a potenciálne škodlivé látky, vrátane:

-         nikotín

-         veľmi jemné častice, ktoré sa dajú vdýchnuť hlboko do pľúc

-         aromatické látky

-         nestále organické zlúčeniny

-         chemikálie spôsobujúce rakovinu

-         ťažké kovy, ako nikel, cín a olovo

-         spotrebiteľ reálne nevie, čo obsahujú náplne do e-cigariet 

 

Aké sú zdravotné účinky používania elektronických cigariet

 

E-cigarety majú krátku históriu a vedci sa stále učia o ich dlhodobých účinkoch na zdravie. Tu je to, čo vieme teraz.

Väčšina e-cigariet obsahuje nikotín, ktorý má známe účinky na zdravie.

Nikotín je veľmi návykový.

Nikotín je toxický pre vývoj plodu.

Nikotín môže poškodiť dospievajúci vývoj mozgu, ktorý sa vyvíja do dvadsiateho roku života.

Nikotín predstavuje ohrozenie zdravia pre tehotné ženy a ich vyvíjajúce sa deti.

Okrem nikotínu môžu výpary z e-cigariet obsahovať látky, ktoré poškodzujú telo, to zahŕňa chemikálie spôsobujúce rakovinu a malé častice, ktoré sa dostanú hlboko do pľúc. Avšak výpary z e-cigariet všeobecne obsahujú menej škodlivých chemikálií ako dym z klasických tabakových výrobkov.

E-cigarety môžu spôsobiť neúmyselné zranenia.

Vadné batérie z e-cigariet spôsobili požiare a výbuchy, z ktorých niektoré spôsobili vážne zranenia. Väčšina výbuchov sa vyskytla pri nabíjaní batérií.

Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) zhromažďuje údaje na riešenie tejto otázky. Môžete nahlásiť výbuch takéhoto zariadenia alebo akýkoľvek iný neočakávaný problém týkajúci sa zdravia alebo bezpečnosti s elektronickou cigaretou.

Navyše akútna expozícia nikotínu môže byť toxická. Deti a dospelí boli otrávení prehltnutím, dýchaním alebo absorpciou tekutej e-cigaretovej náplne cez kožu alebo oči.

 

 

Aké sú riziká e-cigariet pre mládež, mladých dospelých a tehotné ženy?

 

Sú e-cigarety menej škodlivé ako bežné cigarety?

Áno, ale to neznamená, že e-cigarety sú bezpečné. E-cigaretové výpary vo všeobecnosti obsahujú menej toxických látok ako smrteľná zmes 7 000 chemikálií v dyme v klasických tabakových cigaretách. Avšak výpary z e-cigariet nie sú neškodné. Môžu obsahovať škodlivé a potenciálne škodlivé látky vrátane nikotínu, ťažkých kovov, ako je olovo, prchavé organické zlúčeniny a činidlá spôsobujúce rakovinu.

 

Môžu e-cigarety pomôcť dospelým prestať fajčiť cigarety

 

E-cigarety nie sú v súčasnosti schválené úradom pre potraviny a liečivá (FDA)  ako prostriedok od odnaučenia sa od fajčenia. Pracovná skupina USA pre prevenčné služby, skupina zdravotníckych odborníkov, ktorá vydáva odporúčania týkajúce sa preventívnej zdravotnej starostlivosti, dospela k záveru, že dôkazy nepostačujú na to, aby odporučili e-cigarety na odvykanie od fajčenia u dospelých, vrátane tehotných žien.

E-cigarety však môžu pomôcť dospelým fajčiarom, ak sa použijú ako úplná náhrada za všetky cigarety a ostatné klasické tabakové výrobky.

Doteraz niekoľko štúdií o tejto problematike má zmiešané názory. V Cochrane Review sa našli dôkazy z dvoch randomizovaných kontrolovaných štúdií, kde bolo zverejnené, že e-cigarety s nikotínom môžu pomôcť fajčiarom prestať fajčiť v dlhodobom horizonte v porovnaní s placebo (ne-nikotínovými) e-cigaretami. Existujú však určité obmedzenia existujúceho výskumu, vrátane malého počtu skúšok, malej veľkosti vzoriek a širokého rozpätia chýb okolo odhadov.

Nedávna štúdia CDC (Center for Disease Control) zistila, že veľa dospelých používa e-cigarety v snahe prestať fajčiť. Avšak väčšina dospelých užívateľov e-cigariet neprestáva fajčiť cigarety a namiesto toho pokračuje v používaní oboch produktov (známych ako duálne použitie.) Dvojité používanie nie je účinným spôsobom, ako ochrániť vaše zdravie, či už používate elektronické cigarety, bezdymový tabak alebo iné tabakové výrobky, okrem bežných cigariet, pretože fajčenie dokonca iba niekoľkých klasických cigariet denne môže byť nebezpečné. Úplne prestať fajčiť je veľmi dôležité pre ochranu vášho zdravia.

 

Kto používa e-cigarety 

V Spojených štátoch mladí ľudia viac používajú e-cigarety ako dospelí.

V roku 2016 viac ako 2 milióny študentov stredných a vysokých škôl v USA používali elektronické cigarety za posledných 30 dní vrátane 4,3% študentov stredných škôl a 11,3% študentov vysokých škôl. V roku 2016 bolo 3,2% dospelých v USA súčasnými používateľmi e-cigariet.

V roku 2015 boli medzi dospelými používateľmi elektronických cigariet celkovo 58,8% bežných fajčiarov klasických cigariet, 29,8% bývalých bežných fajčiarov klasických cigariet a 11,4% nikdy nefigurovali ako fajčiari cigariet.

Na rozdiel od súčasných používateľov e-cigariet vo veku 18-24 rokov, 40,0% nikdy nebolo pravidelnými fajčiarmi klasických cigariet.


About Electronic Cigarettes (E-Cigarettes)

·       Page last updated: August 30, 2018

·       Content source: Office on Smoking and Health, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/about-e-cigarettes.html


Referencie

 

1.       US Department of Health and Human Services. E-cigarette use among youth and young adults: a report of the Surgeon General [PDF–8.47 MB]. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2016.

2.       Goniewicz ML, Gupta R, Lee YH, et al. Nicotine levels in electronic cigarette refill solutions: a comparative analysis of products from the U.S., Korea, and Poland. Int J Drug Policy. 2015;26(6):583–588.

3.       Patnode CP, Henderson JT, Thompson JH, Senger CA, Fortmann SP, Whitlock EP. Behavioral Counseling and Pharmacotherapy Interventions for Tobacco Cessation in Adults, Including Pregnant Women: A Review of Reviews for the U.S. Preventive Services Task Force. Evidence Synthesis No. 134. AHRQ Publication No. 14-05200-EF-1. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2015.

4.       Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Bullen C, Begh R, Stead LF, Hajek P. Can electronic cigarettes help people stop smoking, and are they safe to use for this purpose? Published 13 September 2016.

5.       Caraballo RS, Shafer PR, Patel D, Davis KC, McAfee TA. Quit Methods Used by US Adult Cigarette Smokers, 2014–2016. Prev Chronic Dis 2017; 14:160600.

6.       Bjartveit K, Tverdal A. Health Consequences of Smoking 1-4 Cigarettes Per Day. Tobacco Control 2005;14(5):315–20.

7.       QuickStats: Cigarette Smoking Status Among Current Adult E-cigarette Users, by Age Group — National Health Interview Survey, United States, 2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016;65:1177.

8.       Jamal A, Gentzke A, Hu SS, et al. Tobacco Use Among Middle and High School Students — United States, 2011–2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2017;66:597–603.

9.       Quickstats: Percentage of adults who ever used an e-cigarette and percentage who currently use e-cigarettes, by age: National Health Interview Survey, United States, 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2017