Poškodenie zdravia z fajčenia a benefity pri skončení s cigaretami

Aké škodlivé chemikálie obsahuje tabakový dym?

Tabakový dym obsahuje veľké množstvo chemikálií, ktoré sú škodlivé pre fajčiarov i nefajčiarov. Vdychovanie dokonca malého množstva tabakového dymu môže byť škodlivé.

O viac ako 7 000 chemikáliách v tabakovom dyme je známe, že najmenej 250 z nich škodí, vrátane kyanovodíka, oxidu uhoľnatého a amoniaku.

Spomedzi 250 známych škodlivých chemikálií v tabakovom dyme môže najmenej 69 spôsobiť rakovinu. Tieto chemikálie spôsobujúce rakovinu zahŕňajú nasledujúce (1, 2, 5):

Acetaldehyd

Aromatické amíny

Arzén

Benzol

Berýlium (toxický kov)

Butadién (nebezpečný plyn)

Kadmium (toxický kov)

Chróm (kovový prvok)

Kumén

Etylénoxid

Formaldehyd

Nikel (kovový prvok)

Polónium-210 (rádioaktívny chemický prvok)

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH)

Nitrosamíny špecifické pre tabak

Vinylchlorid

 

Aké sú niektoré zdravotné problémy spôsobené fajčením cigariet?

 

Fajčenie je hlavnou príčinou predčasných úmrtí, ktorým je možné zabrániť. Fajčenie cigariet a vystavenie tabakovému dymu v Spojených štátoch spôsobujú každoročne približne 480 000 predčasných úmrtí. Z týchto predčasných úmrtí je asi 36 % rakoviny, 39 % srdcových ochorení a mozgovej príhody a 24 % ochorení pľúc. Miera úmrtnosti u fajčiarov je približne trikrát vyššia ako u ľudí, ktorí nikdy nefajčili.

Fajčenie poškodzuje takmer každý telesný orgán a orgánový systém v tele a znižuje celkové zdravie človeka. Fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc, pažeráka, hrtana, úst, hrdla, obličiek, močového mechúra, pečene, pankreasu, žalúdka, hrubého čreva a konečníka, ako aj akútnej myeloidnej leukémie.

Fajčenie tiež spôsobuje ochorenie srdca, mozgovú príhodu, aneuryzma aorty, chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), cukrovka, osteoporóza, reumatoidná artritída, makulárna degenerácia súvisiaca s vekom, katarakty a zhoršuje príznaky astmy u dospelých. Fajčiari sú vo vyššom riziku vzniku pneumónie, tuberkulózy a iných infekcií dýchacích ciest. Fajčenie navyše spôsobuje zápal a poškodzuje imunitné funkcie.

Od 60. rokov 20. storočia sa riziko fajčenia vyvolávajúceho rakovinu pľúc alebo CHOCHP v skutočnosti zvýšilo v porovnaní s nefajčiarmi, aj keď počet cigariet spotrebovaných na jedného fajčiara klesol. Takisto došlo k zmenám v priebehu času u typu fajčiarov rakoviny pľúc - poklesu počtu karcinómov spinocelulárnych buniek, ale aj na dramatický nárast adenokarcinómov. Oba tieto posuny môžu byť dôsledkom zmien v dizajne cigariet a zložení cigariet, v spôsobe, akým sú listy tabaku ošetrené, ako aj v tom, ako hlboko fajčiari inhalujú cigaretový dym a toxické látky, ktoré obsahuje.

Tehotná fajčiarka je vystavená vyššiemu riziku potratu, môže mať ektopické tehotenstvo, predčasne narodené dieťa. Žena ktorá fajčí počas tehotenstva alebo po ňom, zvyšuje riziko úmrtia dieťaťa z dôvodu syndrómu náhleho úmrtia dieťaťa (SIDS). Muži, ktorí fajčia, sú vystavení väčšiemu riziku erektilnej dysfunkcie.

 

Aké sú riziká tabakového dymu pre nefajčiarov

 

Pasívny dym, tiež nazývaný environmentálny tabakový dym, nedobrovoľné fajčenie a pasívne fajčenie je kombinácia dymu "vedľajšieho prúdu", dymu vypúšťaného horiacim tabakovým výrobkom a "hlavného prúdu" dymu, dymu vydychovanému fajčiarom.

Americká agentúra pre ochranu životného prostredia USA, Národný toxikologický program USA, generálny chirurg v USA a Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny klasifikovali pasívny dym ako známy ľudský karcinogén. Vdychovanie pasívneho dymu spôsobuje rakovinu pľúc u dospelých nefajčiarov. V dôsledku vystavenia účinkom sekundárneho dymu sa každoročne vyskytuje približne 7 300 úmrtí na rakovinu pľúc u dospelých nefajčiarov v Spojených štátoch. Americký generálny chirurg odhaduje, že bývanie s fajčiarom zvyšuje pravdepodobnosť nefajčiara na výskyt rakoviny pľúc o 20 až 30 %.

Sekundárny dym spôsobuje ochorenie a predčasnú smrť u nefajčiacich dospelých a detí. Expozícia sekundárneho dymu dráždi dýchacie cesty a má okamžité škodlivé účinky na srdce a krvné cievy. Zvyšuje riziko srdcových ochorení o odhadovaných 25 až 30 %. V Spojených štátoch sa odhaduje, že vystavenie účinkom sekundárneho dymu každoročne spôsobuje približne 34 000 úmrtí na srdcové ochorenie. Tehotné ženy, ktoré sú vystavené pasívnemu dymu, sú vo zvýšenej miere vystavené riziku dieťaťa s malým znížením pôrodnej hmotnosti.

Deti vystavené pasívnemu dymu majú zvýšené riziko SIDS, infekcie uší, prechladnutia, zápalu pľúc a bronchitídy. Odvlhčená expozícia dymu môže tiež zvýšiť frekvenciu a závažnosť symptómov astmy u detí s astmou. Vystavenie pasívnemu dymu spomaľuje rast pľúc u detí a môže spôsobiť kašeľ.

 

Je fajčenie návykové?

 

Fajčenie je mimoriadne návykové. Nikotín je droga, ktorá je primárne zodpovedná za závislosť ľudí od tabakových výrobkov vrátane cigariet. Závislosť na cigaretách a iných tabakových výrobkoch, ktoré spôsobujú nikotínovú závislosť, je podobná závislosti od drog. Nikotín je prirodzene prítomný v rastline tabaku. Avšak tabakové spoločnosti úmyselne navrhujú, aby cigarety mali dostatok nikotínu na vytvorenie a udržanie závislosti.

Množstvo nikotínu, ktoré sa dostane do tela, závisí od spôsobu, akým osoba fajčí tabakový výrobok a od obsahu nikotínu. Nikotín sa vstrebáva do krvného obehu cez výstelku úst a pľúc a po niekoľkých sekundách cestuje do mozgu.

 

Je škodlivé fajčenie iba niekoľkých cigariet denne?

 

Neexistuje žiadna bezpečná úroveň fajčenia. Fajčenie dokonca len jednej cigarety denne počas celého života môže spôsobiť rakovinu súvisiacu s fajčením a predčasné úmrtie.

 

Aké sú okamžité benefity ukončenia fajčenia

 

Srdcová frekvencia a krvný tlak, ktoré sú abnormálne vysoké počas fajčenia, sa začínajú vracať do normálu. Počas niekoľkých hodín začne hladina oxidu uhoľnatého v krvi klesať. (Oxid uhoľnatý znižuje schopnosť krvi prenášať kyslík.) V priebehu niekoľkých týždňov si ľudia, ktorí prestali fajčiť, zlepšili krvný obeh a produkovali menej hlienu. Počas niekoľkých mesiacov od ukončenia liečby môžu ľudia očakávať výrazné zlepšenie funkcie pľúc. Počas niekoľkých rokov od ukončenia liečby budú mať ľudia nižšie riziká rakoviny, srdcových ochorení a iných chronických ochorení, ako keby aj naďalej fajčili.

 

Aké sú dlhoročné zdravotné benefity ukončenia fajčenia

 

Ukončenie fajčenia znižuje riziko rakoviny a mnohých ďalších chorôb, ako sú srdcové choroby a CHOCHP, spôsobené fajčením. Údaje z Národného prieskumu zdravotného prehľadu v USA ukazujú, že ľudia, ktorí prestali fajčiť, bez ohľadu na vek, sú menej náchylní zomrieť na ochorenie súvisiace s fajčením než tí, ktorí naďalej fajčia. Fajčiari, ktorí skončili pred dosiahnutím veku 40 rokov, znižujú pravdepodobnosť predčasného úmrtia na ochorenia súvisiace s fajčením o približne 90% a tí, ktorí fajčenie opustili vo veku 45 až 54 rokov, znížia predčasne asi o dve tretiny šancu na predčasné úmrtie.

Bez ohľadu na vek, ľudia, ktorí prestali fajčiť, majú značný nárast priemernej dĺžky života v porovnaní s tými, ktorí fajčia. Údaje z Národného prieskumu zdravotného pohovoru v USA tiež ukazujú, že tí, ktorí prestali fajčiť vo veku od 25 do 34 rokov, žijú o 10 rokov dlhšie. Tí, ktorí zanechali fajčenie vo veku od 35 do 44 rokov, žijú o 9 rokov dlhšie; tí, ktorí skončili vo veku od 45 do 54 rokov, žijú o 6 rokov dlhšie, a tí, ktorí skončili vo veku od 55 do 64 rokov, žijú o 4 roky dlhšie.

 

Ukončenie fajčenia znižuje riziko získania a úmrtia na rakovinu?

 

Ukončenie fajčenia znižuje riziko vzniku a umierania na rakovinu a iných ochorení spôsobených fajčením. Hoci nie je nikdy príliš neskoro na to, aby ste mohli profitovať z ukončenia liečby, čím skôr sa skoncuje s fajčením, o to je väčšia možnosť predísť rakovine.

Riziko predčasnej smrti a pravdepodobnosť úmrtia na rakovinu, ktorá súvisí s fajčením, závisí od mnohých faktorov, vrátane počtu rokov fajčenia, počtu vyfajčených cigariet za deň a veku, v ktorom osoba začala fajčiť.

 

Je pre ľudí, ktorým diagnostikovali rakovinu, dôležité prestať fajčiť?

 

Ukončenie fajčenia zlepšuje prognózu vyliečenia pacientov s rakovinou. U pacientov s niektorými druhmi rakoviny, ktorí prestanú z fajčením v čase diagnostiky, sa môže znížiť riziko úmrtia o 30 % až 40 %. Pre tých, ktorí majú operáciu, chemoterapiu alebo inú liečbu, skončenie s fajčením pomáha zlepšiť schopnosť tela liečiť sa a reagovať na liečbu. Znižuje tiež riziko zápalu pľúc a respiračného zlyhania.

Vybrané referencie: 

U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General, 2014. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014.

U.S. Department of Health and Human Services. How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2010.

U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2004.

U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, Coordinating Center for Health Promotion, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2006.

National Toxicology Program. Tobacco-Related Exposures. In: Report on Carcinogens. Fourteenth Edition.U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Toxicology Program, 2016.

Jha P, Ramasundarahettige C, Landsman V, et al. 21st-century hazards of smoking and benefits of cessation in the United States. New England Journal of Medicine 2013; 368(4):341–350.

 [PubMed Abstract]

Nash SH, Liao LM, Harris TB, Freedman ND. Cigarette smoking and mortality in adults aged 70 years and older: Results from the NIH-AARP cohort. American Journal of Preventive Medicine 2017; 52(3):276-283

[PubMed Abstract]

Hecht SS. Tobacco carcinogens, their biomarkers and tobacco-induced cancer. Nature Reviews. Cancer.2003; 3(10):733-744.

 [PubMed Abstract]

Austoni E, Mirone V, Parazzini F, et al. Smoking as a risk factor for erectile dysfunction: Data from the Andrology Prevention Weeks 2001–2002. A study of the Italian Society of Andrology (S.I.A.). European Urology 2005; 48(5):810–818.

 [PubMed Abstract]

National Cancer Institute. Cancer Trends Progress Report: Secondhand Smoke Exposure. National Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Services, Bethesda, MD, January 2017.

International Agency for Research on Cancer. Tobacco SmokingExit Disclaimer, Second-hand Tobacco SmokeExit Disclaimer, andSmokeless TobaccoExit Disclaimer. Lyon, France: 2012. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol. 100E.

U.S. Environmental Protection Agency (December 1992). Respiratory Health Effects of Passive Smoking: Lung Cancer and Other Disorders. Retrieved August 21, 2017.

Hatsukami DK, Stead LF, Gupta PC. Tobacco addiction. Lancet 2008; 371(9629):2027–2038.

 [PubMed Abstract]

Piano MR, Benowitz NL, Fitzgerald GA, et al. Impact of smokeless tobacco products on cardiovascular disease: implications for policy, prevention, and treatment: a policy statement from the American Heart Association. Circulation 2010; 122(15):1520-1544. doi: 10.1161/CIR.0b013e3181f432c3Exit Disclaimer.

Villanti AC, Richardson A, Vallone DM, Rath JM. Flavored tobacco product use among U.S. young adults.American Journal of Preventive Medicine 2013; 44(4):388-391.

 [PubMed Abstract]

Corey CG, Ambrose BK, Apelberg BJ, King BA. Flavored tobacco product use among middle and high school students--United States, 2014. MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report 2015; 64(38):1066-1070.

[PubMed Abstract]

Henley SJ, Thun MJ, Chao A, Calle EE. Association between exclusive pipe smoking and mortality from cancer and other diseases. Journal of the National Cancer Institute 2004; 96(11):853–861.

 [PubMed Abstract]

Wyss A, Hashibe M, Chuang SC, et al. Cigarette, cigar, and pipe smoking and the risk of head and neck cancers: Pooled analysis in the International Head and Neck Cancer Epidemiology Consortium. American Journal of Epidemiology 2013; 178(5):679-690.

 [PubMed Abstract]

Smith-Simone S, Maziak W, Ward KD, Eissenberg T. Waterpipe tobacco smoking: Knowledge, attitudes, beliefs, and behavior in two U.S. samples. Nicotine Tobacco Research 2008; 10(2):393–398.

 [PubMed Abstract]

Knishkowy B, Amitai Y. Water-pipe (narghile) smoking: An emerging health risk behavior. Pediatrics 2005; 116(1):e113‒119.

 [PubMed Abstract]

Cobb C, Ward KD, Maziak W, Shihadeh AL, Eissenberg T. Waterpipe tobacco smoking: An emerging health crisis in the United States. American Journal of Health Behavior 2010; 34(3):275–285.

 [PubMed Abstract]

World Health Organization (Tobacco Free Initiative): Advisory Note. Waterpipe Tobacco Smoking: Health Effects, Research Needs and Recommended Actions for Regulators, 2nd editionExit Disclaimer. 2015. (retrieved December 12, 2017, fromhttp://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/waterpipesecondedition/en/Exit Disclaimer)

Prignot JJ, Sasco AJ, Poulet E, Gupta PC, Aditama TY. Alternative forms of tobacco use. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 2008; 12(7):718–727.

 [PubMed Abstract]

Inoue-Choi M, Liao LM, Reyes-Guzman C, et al. Association of long-term, low-intensity smoking with all-cause and cause-specific mortality in the National Institutes of Health-AARP Diet and Health Study. JAMA Internal Medicine 2017; 177(1):87-95.

 [PubMed Abstract]

Inoue-Choi M, Hartge P, Liao LM, Caporaso N, Freedman ND. Association between long-term low-intensity cigarette smoking and incidence of smoking-related cancer in the National Institutes of Health-AARP cohort. International Journal of Cancer 2018; 142(2):271-280.

 [PubMed Abstract]

U.S. Department of Health and Human Services. The Health Benefits of Smoking Cessation: A Report of the Surgeon GeneralExit Disclaimer. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control, Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 1990.

McBride CM, Ostroff JS. Teachable moments for promoting smoking cessation: The context of cancer care and survivorship. Cancer Control 2003; 10(4):325–333.

 [PubMed Abstract]

Peto R, Darby S, Deo H, et al. Smoking, smoking cessation, and lung cancer in the U.K. since 1950: Combination of national statistics with two case-control studies. British Medical Journal 2000; 321(7257):323–329.

 [PubMed Abstract]

Travis LB, Rabkin CS, Brown LM, et al. Cancer survivorship―genetic susceptibility and second primary cancers: Research strategies and recommendations. Journal of the National Cancer Institute 2006; 98(1):15–25.

 [PubMed Abstract]

Parsons A, Daley A, Begh R, Aveyard P. Influence of smoking cessation after diagnosis of early stage lung cancer on prognosis: Systematic review of observational studies with meta-analysis. British Medical Journal2010; 340:b5569.

 [PubMed Abstract]

Warren GW, Kasza KA, Reid ME, Cummings KM, Marshall JR. Smoking at diagnosis and survival in cancer patients. International Journal of Cancer 2013; 132(2):401–410.

 [PubMed Abstract]

Walter V, Jansen L, Hoffmeister M, Brenner H. Smoking and survival of colorectal cancer patients: systematic review and meta-analysis. Annals of Oncology 2014; 25(8):1517–1525.

 [PubMed Abstract]

Zdroj:

Harms of Cigarette Smoking and Health Benefits of Quitting

Reviewed: December 19, 2017

https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/cessation-fact-sheet