Neexistujú žiadne dostupné dôkazy či je používanie e-cigariet spojené s medziproduktmi karcinogénov u ľudí.

Čítajte viac