Povinnosťou úradníkov verejného zdravotníctva je hlavne zvážiť výhody a nepriaznivé účinky tejto situácie a skontrolovať, kde sa nachádza rovnováha. Ak nepriaznivé účinky prevažujú nad prínosmi, je samozrejme potrebné okamžité opatrenie.

Čítajte viac