Zopár informáciíí o látke Propylénglykol

V posledných rokoch nastal zmätok a veľa otázok ohľadom chemickej zlúčeniny

známej ako propylénglykol. Táto sa nachádza v tisícoch výrobkov v rôznych množstvách.

Niektorí ľudia tvrdia že je úplne neškodný, zatiaľ čo iní hovoria že je zodpovedný za niektoré choroby.

Čo je propylénglykol?

Propylénglykol často nazývaný ako PG je tretím produktom v chemickom procese začínajúcom propénom, vedľajším produktom fosílneho paliva, rafináciou ropy a spracovaním zemného plynu a v prírode vedľajším produktom fermentácie.

Propán sa premení na propylénoxid, prchavú zlúčeninu, ktorá sa často používa v procese tvorby polyuretánových plastov, a vytvára propylénglykol. Propylénoxid sa považuje za pravdepodobný karcinogén. Napokon, hydrolyzačným procesom (oddeľovaním molekúl pridaním vody) dostanete propylénglykol.

Propylénglykol je organická olejovitá zlúčenina bez farby a chuti. Nachádza sa v tisícoch kozmetických výrobkov, vo veľkom počte potravinových výrobkov a v niektorých liekoch.

Je tiež bežná zložka v náplniach do elektronických cigariet. Vo výskume je táto látka plná nezrovnalostí, avšak podľa veľa výskumov sú účinky propylénglykolu zriedkavo negatívne.

Zaiste je menej nebezpečný ako etylénglykol, ktorý sa používa v mnohých typoch nemrznúcich výrobkov alebo vo výrobkoch pre domácnosť.

Existuje niekoľko dôležitých informácií ohľadom toxicity propylénglykolu.

-         Nie je bioakumulatívny, čo znamená že v normálnych dávkach sa rozpadá v tele v priebehu 48 hodín u ľudí so zdravou funkciou obličiek a pečene.

-         Nachádza sa v priemyselných produktoch ako sú nemrznúce produkty, farby a podobne. V potravinách sú jeho hladiny považované za farmaceuticky prijateľné.

-         Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) v toxikologickom profile považuje propylénglykol za všeobecne uznávanú a bezpečnú látku.

-         V komplexnej správe o účinkoch a možnej toxicite v centrách pre kontrolu a prevencii ochorení neboli nájdené žiadne závažné zdravotné problémy.

Nebezpečenstvo propylénglykolu.

-         Podráždenie pokožky a alergické reakcie. Pri vystavení očí a tváre môže byť propylénglykol taktiež dráždivý

-         Môže byť potencionálne toxický pre obličky a pečeň. Ľudia ktorí majú problémy s efektívnou prácou obličiek nebudú schopní spracovávať zlúčeniny propylénglykolu.

-         Nie je bezpečný pre dojčatá a tehotné ženy.

-         Pri problémoch s obličkami alebo pečeňou, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť tela spracovávať organické zlúčeniny, je odporúčané čo najviac obmedziť vystavenie tejto zlúčenine, pretože u týchto jedincov môže propylénglykol pôsobiť ako jed.

Úvaha o propylénglykole.

Propylénglykol sa používa celé desaťročia v rôznorodých výrobkoch, v medicíne, v kozmetických výrobkoch a v mnohých druhov potravín. Propylénglykol sa považuje za všeobecne bezpečný. Je rozpustný vo vode. Môže spôsobiť rôzne mierne až stredne závažné vdľajšie účinky u ľudí. Tehotné alebo dojčiace matky a ľudia s problémami obličiek a pečene by mali obmedziť styk so zlúčeninami tejto látky.

 

Dr. Axe/Food is Medicine

 

https://draxe.com/propylene-glycol/